MAY 30 - JUNE 2 2014

Solo exhibition at Galleri gravsted in Oslo

Ideen om Galleri Gravsted oppstod når vi, en gjeng kunstnere; malere, musikere, filmskapere og forfattere, jobbet sammen på gravlunder. Det fikk oss til å undre, hvorfor jobber så mange kunstnere på gravlunder? Er det kun økonomisk motivert eller kan det handle om noe mer enn som så? Er kunst relatert til gravstedet? Og i så fall, hvordan?
Ved å vise gravsteds-relaterte kunstnere over en sesong ønsker vi å utforske temaer som angår oss alle. Kunstnerene blir oppmuntret til å vise gravstedsrelaterte arbeider, enten inspirert av arbeidet på gravlunden, eller basert på gravsted som et mer generelt tema. De har også mulighet til å vise noe annet hvis det er ønskelig. I tillegg til utstillinger vil vi blant annet ha filmkvelder, konserter, workshops og poesikvelder i Rathkes gate 9.