Antologi: Galago #125 (Sverige)
Bidrag: Mina första husdjur, 4 sider.