Illustrasjon(er) for det svenske tidsskriftet Det Grymma Svärdet, nr. 27 2017 til en tekst av Johannes Nilsson.